นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่พังงา ปักธงสนามบินนานาชาติอันดามัน รองรับ นทท. 22 ล้านคน/ปี คาดจะแล้วเสร็จเปิดใช้งาน ปี 2573

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่พังงา ปักธงสนามบินนานาชาติอันดามัน รองรับ นทท. 22 ล้านคน/ปี คาดจะแล้วเสร็จเปิดใช้งาน ปี 2573

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่พังงา ปักธงสนามบินนานาชาติอันดามัน รองรับ นทท. 22 ล้านคน/ปี คาดจะแล้วเสร็จเปิดใช้งาน ปี 2573

วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 15.30 น.นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เดินทางมาที่จุดชมวิว 360 องศา ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เพื่อติดตามข้อมูลโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติอันดามัน  โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมต้อนรับ

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง กล่าวว่า โครงการก่อสร้างสนามบินนานาชาติอันดามัน จะสามารถรองรับประชาชนในพื้นที่ทั้งจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมการท่องเที่ยว บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของฝั่งอันดามันและนำรายได้เข้าสู่ประเทศไทยได้อย่างมหาศาล มีการวางแผนด้านการบริการให้ไรเดอร์รับนักท่องเที่ยวถึงหน้าประตูโดยนักท่องเที่ยวไม่จำเป็นต้องเดินหารถประจำทาง เพิ่มความรวดเร็ว และเกิดความประทับใจตั้งแต่ลงเครื่องและเดินทางกลับ ซึ่งถือว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีของพี่น้องประชาชนในภาคใต้ที่รัฐบาลได้ลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดี เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว และพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตต่อไป

นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่ ท่าอากาศยานไทย (AOT) ได้สรุปโครงการก่อสร้างสนามบินนานาชาติอันดามันว่า การเลือกพื้นที่แห่งนี้เนื่องจากไม่มีภูเขา ใช้เนื้อที่ประมาณ 7,000 ไร่ เส้นทางการบินจากตะวันออกสู่ตะวันตก เป็นแนวเส้นทางเดียวกับสนามบินภูเก็ต ทำให้ไม่ตัดกันระหว่างสนามบินอันดามันและสนามบินภูเก็ต จะทำการก่อสร้างระบบทางวิ่ง-ทางขับ 2 Runways ระยะทาง 3600 เมตร ก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร ลานจอดอากาศยาน อาคารและลานจอดรถ รองรับเที่ยวบินจำนวน 60 เที่ยวบิน/ชั่วโมง นักท่องเที่ยวได้ 22 ล้านคน/ปี และสามารถขยายรับนักท่องเที่ยว 50 ล้านคนต่อปีในอนาคต อีกทั้งยังใช้เป็นสนามบินในเชิงพาณิชย์ด้วย ทาง (AOT)ใช้เวลาในการเวนคืนที่ดินระยะเวลาประมาณ 18 เดือน จากนั้นมอบให้เป็นที่ดินราชพัสดุ และ ทาง AOT เช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์ เพื่อดำเนินการก่อสร้างสนามบินอันดามัน คาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในปี 2573.

ภาพ ส.ปชส.พังงา

ยุวลักษณ์ ขนิษฐนาม จังหวัดพังงา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม เศรษฐกิจ