แห่ร่วม ใว้อาลัยครั้งสุงท้ายด้วยความดีที่ครั้งที่แม่มีชีวิตอยู่

แห่ร่วม ใว้อาลัยครั้งสุงท้ายด้วยความดีที่ครั้งที่แม่มีชีวิตอยู่

แห่ร่วม ใว้อาลัยครั้งสุงท้ายฌาปนกิจศพคุณแม่สมนึก ดีสถาน ณวัดแก (วัดหลวงพ่อดู่)

 

วันเสาร์ที่30กันยายน พศ.2566เวลา 15.30น. ณ วัดสะแก ตำบลอุ่มเม้า อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณพ่อพิน ดีสถาน ได้รับเกียรติจากคุณ คุณพิมพฤดา ต้นจนรารักษ ส.ส.จังหวัด พระนครศรีอยุธยาคุณกันตพัฒน์ ปิยะทัศน์ศรี สมาชิกสภาเทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดอยุธยาประธานในพิธีฌาปนกิจศพ พร้อมด้วยนายศรันย์ สุขเกษม ปลัดเทศบาลเมืองพระนครศรีอยุธยา นายวันชัย ศรีลำธลิป ผอ.ส่ง เสริมสำนักงานกลางสำนักป้องกันและปราบปราม นายกฤษณ์ เลียนมิตรภาพ รองนายกเทศมนตรีเมืองพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยส่วนราชการญาติพี่น้องและชาวบ้านร่วมส่งครั้งสุดท้ายด้วยความดีทีคุณแม่สมนึก ดีสถานท่านเป็นคนดีอยู่ร่วมกับสังคมชุมชนช่วยเหลือสาธารณะประโยชน์ไม่เคยขาดเป็นทีรักไค่ร ของทุกคน

เวลา16.00น.พิธีได้กล่าวเรียนเชิญนายกฤษณ์ เลียนมิตรภาพ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพระนครศรีอยุธยาขึ้นทอดไตปังสุกูลแล้วตามลำดับด้วยแขกผุ้มีเกียรติ เวลา16.29.นพิธีกรได้เรียนเชิญ คุณพิมพฤดา ต้นจรารักษ ส.ส.ได้ขึ้นทอดถวายมหาไตปังสุกูลลำดับสุดท้าย และวางดอกไม่จันทร์เพื่อส่งดวงวิญญาณคุณแม่สมนึก ดีสถานเป็นครั้งสุดท้าย

สามารถ จำปาหวาย/ข่าว-ภาพ
รัอยเอ็ด”

ติดต่อลงโฆษณา สุรเดช เหลาคำ โทร.0933427988

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม