ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของคณะสงฆ์

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของคณะสงฆ์

ร้อยเอ็ด//..โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของคณะสงฆ์อำเภอหนองพอก

 

วันที่1ตุลาคม พศ.2566เวลา8.30น ณ. วัดแสงอรุณ บ้านหนองแสง ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาของพระสงฆ์ในเขตพื้นที่อำเภอหนองพอก โดยมีพระเดชพระคุณพระครูอรุณศิริวัฒน์เจ้าอาวาสวัดแสงอรุณและเจ้าคณะอำเภอหนองพอกเป็นประธานในพิธีการทำบุญทอดผ้าป่าในวันนี้ ทั้ง9ตำบลในเขตอำเภหนองพอก นายแสวง หินทอง ปลัดอำเภอหนองพอกฝ่ายปกครองเป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในพิธีและท่าน สจ.แทนรัฐสุจารี ส่วนราชการผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจากหลายหมู่บ้านรวมกันถวายต้นผ้าป่าอย่างเนืองแน่นไปด้วยชาวพุทธผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา


ท่านพระครูอรุณสิริวัฒนได้เสวนาไห้กับพุทธศาสนิกชนที่ มาร่วมทอดผ้าป่าให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ว่าเพื่อจัดทำเป็น กองทุนเพื่อการศึกษาให้แก่คณะสงฆ์ที่มาเล่าเรียนในเขตอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดโครงการนี้จัดเป็นครั้งแรกสำหรับปัจจัยที่ได้ในวันนี ยอดรวม203.682บาทซึ่งทางกองทุนจะได้นำไปเพื่อไช้ในการศึกษาสำหรับพระภิษุสาเณร การส่งเสริมพระปริยัติธรรมแผนกบาลีและสนับสนุนการศึกษาพระภิกษุสงฆ์สามเณรภายในเขตอำเภอหนองพอกตลอดจนถึงการศึกษาแผนกธรรม ระดับนักธรรมชั้นเอกในปีการศึกษาปัจจุบันเพื่อให้โครงสร้างดังกล่าวลุล่วงไปด้วยดีทางวัดแสงอรุณจึงได้จัด โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบจัดตั้งศูนย์หรือกองทุนเพื่อช่วยเหลือพระสงฆ์เป็นการสำคัญในการจัดอบรมเรียนรู้พุทธศาสนา พร้อมพระธรรมวินัยที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมกิริยามารยาทข้อห้ามของพระสงฆ์เป็นสำคัญ

สามารถ จำปาหวาย/ข่าว-ภาพ
ร้อยเอ็ด”

ติดต่อลงโฆษณา สุรเดช เหลาคำ โทร0933427988


.

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม