8ไร่ที่รกร้างนอภ.น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงพาชาวบ้านปลูกทุกอย่างที่กินได้

8ไร่ที่รกร้างนอภ.น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงพาชาวบ้านปลูกทุกอย่างที่กินได้

จากวันนั้น ! ถึงวันนี้ กับผลผลิตชาวบ้านได้รับชาวบ้านร่วมเก็บผลผลิตด้วยรอยยิ้ม

จากการนำเสนอข่าวตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา กรณีที่นายสมคิด กาฬสุวรรณ นายอำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี ได้อนุญาตให้ชาวบ้านในพื้นที่ สร้างอาหาร ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีชาวบ้านที่สนใจหลายรายตอนั้น ร่วมกันปรับเปลี่ยนใช้พื้นที่ดินสาธารณะประโยชน์ของอำเภอที่รกร้างว่างเปล่า จำนวน 8 ไร่ นายอำเภออนุญาตให้ไถ พรวนดิน และปลูกผักสวนครัว .ให้ชาวบ้านปลูกคราม ปลูกหม่อน ระยะเวลาผ่านไปจากวันนั้นถึงวันนี้ ปัจจุบันชาวบ้านมาร่วมกันเก็บผลลิต ที่ร่วมกันทำ ได้นำไปใช้ประโยชน์ในกลุ่มกันเอง สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว

ระหว่างการทำนาควบคู่กันไป นายสมคิด กาสุวรรณ อำเภอกู่แก้ว กล่าวว่า “ ที่ผ่านมามีชาวบ้านบางราย ที่เขามีที่ดินทำกินน้อย และจำเป็นต้องใช้พื้นที่ๆมี ทำนาข้าว เราจึงอนุญาตให้ใช้พื้นที่ๆว่างเปล่าของอำเภอ หลังจากปลูกครามระยะเวลาเกิน 4 เดือนที่ผ่านมา ที่ชาวบ้านทุกคนมาร่วมกันดูแล ดายหญ้า กำจัดวัชพืช มาในวันนี้ พืชผักที่ส่วนใหญ่ที่ทำกันไว้ ได้ให้ผลผลิตตามที่เห็น โดยเฉพาะต้นครามที่เก็บเกี่ยวได้แล้ว พร้อมผักสวนครัวสามารถสร้างรายได้เสริม เพราะลงทุนน้อย ให้ผลผลิตไว มีรายได้หมุนเวียนชัดเจน สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้จริง ทั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ “ที่ว่างสร้างอาหาร” ของอำเภอกู่แก้ว ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งที่ทำลงไปนี้ให้ชาวบ้านได้ถือเอาเป็นต้นแบบ และมีความสุขที่อยู่กับชาวบ้าน และยังเป็นการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตามหลักนโยบายมหาดไทยอีกด้วย” นายอำเภอกู่แก้ว กล่าวในที่สุด


…………………………………………………………………………………………………………….
บก.น้ำ นสพ.อิสเทิร์นอุดร รายงาน

ติดต่อลงโฆษณากับ สุรเดช เหลาคำ โทร093-3427988

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม