สืบสานประเพณีไทยอีสานเชื่อมโยงความสัมพันธ์ความสามัคคี

สืบสานประเพณีไทยอีสานเชื่อมโยงความสัมพันธ์ความสามัคคี

ร่วมสืบสานประเพณีไทยอีสานงานเอาบุญทอดเทียนโฮม

วันอาทิตย์ที่8ตุลาคม พศ.2566เวลา09.00 น ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ติดตามสำรวจเรื่องวัฒธรรมท้องถิ่นของชาวอีสาน ณวัดบ้านหนองโน ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด พระครูพุฒติวรธรรม เจ้าคณะตำบลรอบเมืองประธานฝ่ายสงฆ์พ้รอมด้วย ชาวบ้านในระแวกหมู่บ้านรวมกันจัดขึ้นซึ่งถือเอาตามคันลอง ฮิดสิบสอง คลองสิบสี่ ประเพณีสิบสองเดือนของชาวอิสานสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น การทอดเทียนซึ่งเรา มักจะเห็นเป็นช่วงฤดูเทศกาลเข้าพรรษา

โดยจะมีหมู่บ้านหนึ่งนัดหมายกันรวมไป จนหลายหมู่บ้านนำต้นเทียนมาถวายแด่พระสงฆ์และปัจจัยไทยธรรมโดยจะมีผุ้นำชุมชนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านหรือส่วนราชการและพระสงฆ์ เป็นผู้นำในจัดทำกิจกรรมต่างๆซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ความสามัคคีต่อกันทั้งยังเป็นการแลกเปี่ลยนศิลปวัฒธรรม พื้นบ้านเช่นมีการขับร้องกลอนสรภัญญะบ่งบอกถึงความอ่อนช้อยร้อยเรียงตามวรรณคดีต่างๆมาผสมประสานเสียงเพื่อให้เกิดความไพเราะพร้อมเพรียงแสดงถึงการน้อบน้อมแด่พระสงฆ์ทีอยู่ในสถานที่จนเป็นที่ประจักและถูกใจผุ้มาร่วมงานจึงได้จัดให้มีรางวัลหรือไม่บางพื้นทีก็มีการประกวดชิงอันดับตามความเหมาะสมแล้วแต่ทางวัดจะกำหนดนั้นเอง


เวลา11.00น.นางรัชณี พลชื่อส.สร้อยเอ็ดเขต3ได้มาร่วมงานสืบสาน ประเพณีและกล่าวว่ารู้สึกประทับใจที่เห็นพี่น้องชาวบ้านมามากล้นและพร้อมให้การสนับสนุนในโครงการส่งเสริมวัฒธรรม ประจำท้องถิ่นซึ่งเป็นให้คขนบธรรมเนียมประเพณีมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายให้สืบใว้และจรรลงสืบไป

สามารถ จำปาหวาย/ข่าว-ภาพ

ติดต่อโฆษณากับ สุรเดช เหลาคำ โทร.0933427988

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม