ศาลจังหวัดพังงาจัดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

ศาลจังหวัดพังงาจัดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

ศาลจังหวัดพังงาจัดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ที่ โรงแรมเลอ เอราวัณ พังงา อ.เมือง จ.พังงา ศาลจังหวัดพังงาได้จัดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีนายธนายุต ศิวายพราหมณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี ซึ่งได้มีการบรรยายให้ความรู้ทางกฎหมายและแนวปฏิบัติที่สำคัญ ในหัวข้อ การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20 ตรี การบริหารจัดการคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ และการดำเนินคดีปรับเป็นพินัยในชั้นศาล แก่ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดพังงา

นอกจากนี้ ยังได้มีการประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานร่วมกันสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และเป็นประโยชน์แก่ประชาชนให้มากที่สุด.

ยุวลักษณ์ ขนิษฐนาม จังหวัดพังงา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม