โครงการเอามื้อสามัคคี หิ้วปินโต กินข้าวฮ่วมพา พัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการเอามื้อสามัคคี หิ้วปินโต กินข้าวฮ่วมพา พัฒนาคุณภาพชีวิต

นายอำเภอกระนวน เปิดงานโครงการเอามื้อสามัคคี หิ้วปินโต กินข้าวฮ่วมพา พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ สู่ “โคก หนอง นา” พื้นที่ตำบลห้วยโจด

 

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน พร้อมด้วย นายภาวิช บุญภัทดอยซุยแป ปลัดอำเภออาวุโส นางลำดวน จำนงค์กิจ
พัฒนาการอำเภอกระนวน นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวนนางปาริชาติ เพ็ชรแก่น

ผอ.สกร.ระดับอำเภอซำสูง รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สกร.ระดับอำเภอกระนวน นางชนาภา ไชยศาสตร์ ผอ.รพ.สต.บ้านโนนสัง นางรัฐถาธิป ศรีเชียงสาผอ.รพ.สต.บ้านห้วยโจด นายสงกรานต์ ศรีเชียงสา
กำนันตำบลห้วยโจด นายพิทักษ์ ตามบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด พร้อมเครือข่ายโคกหนองนาในพื้นที่อำเภอกระนวน ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ ขยายผลการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์ สู่”โคก หนอง นา” ภายใต้โครงการ

 

เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมแบ่งปันกล้าไม้ ปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา การเยี่ยมชมฐานเรียนรู้แลผลผลิตจากแปลง โคก หนอง นา ณ.แปลงพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา นายสวัสดิ์ ถาวรสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 บ้านโนนสัง ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

 

ทีมข่าวเฉพราะกิจ/จังหวัดขอนแก่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม