ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 7 เปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 7 เปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

ดร.วิลดา อินฉัตร ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 7 เปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2567 ที่บริเวณสองฝั่งริมฝั่งห้วยคล้า บ้านทุ่งน้อย ระหว่างตำบลโพนยางกับตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ดร.วิลดา อินฉัตร ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 7 เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวชิราลงกรณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพ้นปีหลวง และ46 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีนายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ นายสุริยะ สำเภา ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอวังหิน นำข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนและนักเรียนอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ จำนวนกกว่า 500 คน

ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ และได้รับความเมตตาจากพระวินัย เมธี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ฝ่ายธรรมยุต และพระอาจารย์บุญมี เตชะธัมโม เจ้าอาวาสวัดหนองม่วง นำพระภิกษุ ร่วมปล่อยปลาและปลูกต้นไม้ และหญ้าแฝก บริเวณสองฝั่งริมฝั่งห้วยคล้าและปล่อยลงในเขตอภัยทานวังตามึด บ้านทุ่งน้อย มีความยาวประมาณ 3,500 เมตร ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพ้นปีหลวง จะทรงมีพระชนมายุ 92 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2567 และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงมีพระชนมายุครบ 46 พรรษา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2567 และเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้แก่จังหวัดศรีสะเกษ และลดสภาวะโลกร้อนต่อไป


นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลโพนยาง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง อ.ส.ม.ตำบลโพนยาง สถานศึกษาทุกแห่งในอำเภอวังหิน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ เครือข่ายศรีสะเกษโมเดล ชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ ป่าไม้จังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ และองค์กรเครือข่าย จึงได้จัดกิจกรรมปลูกป่าปลูกแฝกริมฝั่งห้วยคล้าและปล่อยลงในเขตอภัยทานวังตามึด บ้านทุ่งน้อย มีความยาวประมาณ 3,500 เมตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติทั้งสามพระองค์ขึ้น ในที่วันที่ 23 มิถุนายน 2567 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้ที่สมควรได้รับการขอบคุณได้แก่ซาวบ้านทุ่งน้อย บ้านป้าชาติ บ้านโพนเพ็ก โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สนับสนุนเงิน 3,500 บาท เป็นค่าเวทีเครื่องเสียง และน้ำดื่ม 30 แพค โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จัดพานพุ่มกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานป่าไม้จังหวัดศรีสะเกษ อนุเคราะห์กล้าไม้จำนวน 800 ต้น ประมงจังหวัดศรีสะเกษ อนุเคราะห์พันธ์ปลา จำนวน 10,000 ตัว จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม