กาญจนบุรี ไอ้ไข่ ขอได้ ไหว้รับ ด้วยความต้องการเผยแพร่บารมีไอ้ไข่ สมาชิกกลุ่มไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ จึงริเริ่ม โครงการไอ้ไข่ปันสุขสู่น้องๆผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่1

กาญจนบุรี ไอ้ไข่ ขอได้ ไหว้รับ ด้วยความต้องการเผยแพร่บารมีไอ้ไข่ สมาชิกกลุ่มไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ จึงริเริ่ม โครงการไอ้ไข่ปันสุขสู่น้องๆผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่1

กาญจนบุรี ไอ้ไข่ ขอได้ ไหว้รับ ด้วยความต้องการเผยแพร่บารมีไอ้ไข่ สมาชิกกลุ่มไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ จึงริเริ่ม โครงการไอ้ไข่ปันสุขสู่น้องๆผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่1

วันนี้ 28 พ.ย. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านโรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม สาขาบ้านหม่องสะเทอ หมู่ที่ 2 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี สมาชิกกลุ่มไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ซึ่งเป็นการรวมตัวของคนที่รักไอ้ไข่ จากทั่วประเทศ กว่า 40 คนได้เดินมาร่วมมอบสิ่งของจำเป็น เช่นข้าวสาร อาหารแห้ง อุปกรณ์การเรียน ตู้แช่น้ำดื่ม ถังน้ำขนาด 2000 ลิตร ยารักษาโรค ของเล่น ขนม รวมทั้งจัดเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวให้เด็กนักเรียนและชาวบ้านที่มาร่วมกินกรรมได้กิน

ทั้งนี้โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม สาขาบ้านหม่องสะเทอ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีครูผู้สอยจำนวน 2 คน ครูผู้ช่วย 1 คน เด็กนักเรียนส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสานมอญ และบางส่วนยังไม่ได้รับสัญชาติไทย

นายราเชนทร ศรียรตทำ ตัวแทนสมาชิกกลุ่มไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ได้เปิดเผยที่มาของกิจกรรม โครงการไอ้ไข่ปันสุขสู่น้องๆผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 1 ว่าเกิดจากความที่สมาชิกทุกคนมีความศรัทธาไอ้ไข่ จึงอยากเผยแพร่บารมีไอ้ไข่ ออกไปยังพื้นที่อื่นที่ เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ถึงบารมีไอ้ไข่ได้ และได้รับบารมีจากความศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่
ในยุคที่เศรษฐกิจไม่ดีเช่นนี้ ไอ้ไข่ สมารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยความเชื่อ ความศรัทธาของบารมีไอ้ไข่ ขอได้ไหว้รับ ทุกคนที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ไม่สามารถหาทางออกได้ ไอ้ไข่จึงกลายเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เพื่อเป็นความหวังความศรัทธา เพื่อนำพาตนเองให้ผ่านพ้นวิกฤติไปได้ แน่นอนว่าการขอพึ่งพาบารมีไอ้ไข่ มีทั้งคนที่ประสบความสำเร็จ และคนที่ไม่ประสบความสำเร็จ การที่จะขอพึ่งบารมีไอ้ไข่ ตนแนะนำให้ขอตามกำลังกรรมของแต่ละคน และให้ขอในสิ่งที่เป็นไปได้ เพื่อให้ไอ้ไข่ได้เสริมกำลังใจให้เดราไปถึงเป้าหมาย

จากความศรัทธาในไอ้ไข่ ทำให้มีส่วนช่วยสร้างงาน กระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากการสร้างไอ้ไข่ ก่อให้เกิดการสร้างงานให้ผู้ประกอบการและคนที่เกี่ยวข้อง ทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียน ความศรัทธาต่อให้ไข่ ทำให้เกิดการให้และการแบ่งปันกลับคืนไปยังผู้ที่ด้อยโอกาส ผู้ที่ลำบากกว่า เนื่องจากผู้ที่ประสบความสำเร็จการการขอพึ่งบารมีไอ้ไข่ เมื่อสำเร็จแล้วได้ทำการช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่น เช่นกิจกรรมที่กลุ่มไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ทำในวันนี้./
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

ข่าวความเชื่อ ข่าวหวย