ศรีสะเกษ !! ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

ศรีสะเกษ !! ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

ศรีสะเกษ !! ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
วันที่ 25 พ.ย. 63 ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนฯ ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนางทัศนี ขจัดมลทิน ผอ. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวอัญชลี จิตรเสนาะ ผู้อำนวยการศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 มีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะกลุ่มเป้าหมาย 20 คน ฝึกหลักสูตร 3-6 เดือน ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ และกำหนดวันเปิดฝึก 20 เมษายน 2564 นี้ ทั้งนี้เพื่อร่วมกันเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานฝีมือ” อันจะช่วยให้มีรายได้ ค่าจ้างที่สูงขึ้น
นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานกล่าวว่า โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง ผู้ตรวจการแผ่นดินกับ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อบูรณาการประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) แล้วไม่ได้เรียนต่อ เนื่องจากฐานะยากจน มีความจำเป็นต้องเข้าสู่ตลาดแรงงาน (ในฐานะ”แรงงานไร้ฝีมือ” เพื่อหารายได้ช่วยครอบครัวเป็นจำนวนมาก การบูรณาการหลายหน่วยงาน เพื่อร่วมกันเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานฝีมือ” อันจะช่วยให้มีรายได้ ค่าจ้างที่สูงขึ้น การประชุมครั้งนี้ เป็นการครั้งที่ 2/2564 คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาวันประชุมชี้แจงครูแนะแนวเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดำเนินงาน ปฎิทินการดำเนินโครงการฯ การสำรวจ และจำแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย การสนับสนุนเงินสงเคราะห์ ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 มีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะกลุ่มเป้าหมาย 20 คน ฝึกหลักสูตร 3-6 เดือน ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ และกำหนดวันเปิดฝึก 20 เมษายน 2564 นี้
นางทัศนี ขจัดมลทิน ผอ. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ กล่าวต่อว่า ขั้นตอนสำคัญของโครงการนี้ คือ บทบาทครูแนะแนวจะต้องชี้แจงทำความเข้าใจกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในการตัดสินใจให้มาสมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งผู้ปกครองต้องสนับสนุนบุตรหลาน เข้ามาฝึก เพราะโครงการนี้ ฝึกฟรี มีหอพัก เด็กบางเคยสมัคร แต่หากผู้ปกครองมาสนับสนุนก็จะทำให้เสียโอกาส เพราะรับเพียง 20 คน จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปและผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ โทร.045615864 มือถือ 0864838540 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

************
บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม