นักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้าตำแหน่งนางสาวลำพูน ประจำปี 2563

นักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้าตำแหน่งนางสาวลำพูน ประจำปี 2563

น้องสปาย วัย 19 ปี นักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มช.คว้าตำแหน่งนางสาวลำพูน ประจำปี 2563

จังหวัดลำพูน จัดประกวดนางสาวลำพูน ประจำปี 2563  เพื่อเป็นตัวแทนของชาวลำพูน ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมประจำถิ่นที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ให้เป็นที่รู้จัก ที่เวทีกลางในงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2563  นายวรยุทธ นาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประกวดนางสาวลำพูน ประจำปี 2563  ซึ่งในปีนี้ ผู้ที่คว้าตำแหน่งนางสาวลำพูน ประจำปี 2563  ได้แก่ นางสาวอักษราภัค ชัยอำมาตย์ ชื่อเล่น น้องสปาย  โดยมี นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน  เป็นผู้มอบมงกุฎและสายสะพาย พร้อมถ้วยรางวัล แก่ผู้ชนะการประกวดฯ   ซึ่งผลการประกวดนางสาวลำพูน ประจำปี 2563 ตำแหน่งนางสาวลำพูนได้แก่ นางสาวอักษราภัค ชัยอำมาตย์ ชื่อเล่น น้องสปาย  หมายเลข 19  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมกับ บี บลิ้งค์เวิลด์ คลินิก บ้านนารีสอร์ท ส่งเข้าประกวด  ตำแหน่งขวัญใจช่างภาพและสื่อมวลชน ได้แก่นางสาววีรินทร์ ทุนอินทร์ หรือน้องกุกกิ๊ก  หมายเลข 23  โดยเทศบาลบ้านกลาง ร่วมกับ โรงพยาบาลหริภุญชัยราม ส่งเข้าประกวด, รองอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวทอตะวัน  อุตรศักดิ์  หรือน้องอั้ม หมายเลข 9  โดยอำเภอแม่ทา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นส่งเข้าประกวด, รองอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวภัทรวดี กอบแดง  หรือน้องฝ้าย หมายเลข  22  Giving Forward Lamphun ส่งเข้าประกวด , รองอันดับ 3 นางสาวกมลวรรณ มะโนคำ หรือน้องไอซ์ หมายเลข 20 เทศบาลตำบลริมปิง ร่วมกับเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ส่งเข้าประกวด  และ รองอันดับ 4 ได้แก่ นางสาวนัชชา แสนปวน หรือน้องจ๊ะโอ๋  หมายเลข 25 โดยเทศบาลต้นธง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม ส่งเข้าประกวด

สำหรับนางสาวอักษราภัค ชัยอำมาตย์ ชื่อเล่น น้องสปาย  เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บ้านเกิดอยู่ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นลูกสาวคนเดียว บิดาทำงานอยู่กรมอุตสาหกรรม มารดามีอาชีพค้าขาย

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งนางสาวลำพูน จะเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์และช่วยเหลือกิจการต่างๆของจังหวัดลำพูน, เผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ประจำถิ่นของคนลำพูนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณอันงดงามของการประกวดนางสาวลำพูน ที่สืบเนื่องมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันด้วย

ภาพ-ข่าว ชัชวาลย์ คำไท้ ผู้สื่อข่าว จ.ลำพูน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม