เปิดอย่างเป็นทางการ ถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดพังงา

เปิดอย่างเป็นทางการ ถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดพังงา

เปิดอย่างเป็นทางการ ถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดพังงา

วันที่ 6 ธันวาคม 2563 ที่ บริเวณสามแยกหน้าศาลเจ้าพ่อกวนอู ถนนศรีตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล ปลัดจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิด ถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่า โดยมีนางชนิกา สุรวัฒนากุล ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจาก นายชูชาติ อ่อนเจริญ ผอ.ททท.สำนักงานพังงา กล่าวถึงแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าตะกั่วป่า ปี 2564 นายสุวิทย์ สุราฤทธิ์ ประธานถนนวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่า กล่าวต้อนรับ มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนร่วมงานและพิธีเปิดจำนวนมาก ภายในงานได้จัดให้มีการสาธิตการทำขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง การแสดงของนักเรียน การจำหน่ายผ้าพื้นเมือง หัตถกรรมพื้นถิ่น ขนม อาหาร ของฝากที่ระลึก และสินค้าพื้นเมืองต่าง ๆ
สำหรับ ถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่า จัดขึ้นที่บริเวณถนนศรีตะกั่วป่าและถนนอุดมธารา อ.ตะกั่วป่า เปิดทุกวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 15.00-20.00 น. โดยจะมีไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมดำรงรักษาวิถีชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดพังงา ส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพังงามากขึ้น สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพและคนในชุมชน เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่สะท้อนถึงวิถีการดำรงชีวิตของชาวตะกั่วป่า และเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และสืบทอดวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป.
(ภาพ บุญชม ประกอบแสง)
ไตรภพ สิริพันธ์วราภรณ์ ผู้สื่อข่าวอาวุโส จ.พังงา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม