กาญจนบุรี สส.ยศวัฒน์ พร้อมด้วยกลุ่มพี่น้องเกษตรกรเดินทางยื่นหนังสือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงและสหกรณ์ วอนขอให้ช่วยแก้ปัญหาน้ำในการทำการเกษตร

กาญจนบุรี สส.ยศวัฒน์ พร้อมด้วยกลุ่มพี่น้องเกษตรกรเดินทางยื่นหนังสือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงและสหกรณ์ วอนขอให้ช่วยแก้ปัญหาน้ำในการทำการเกษตร

กาญจนบุรี สส.ยศวัฒน์ พร้อมด้วยกลุ่มพี่น้องเกษตรกรเดินทางยื่นหนังสือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงและสหกรณ์ วอนขอให้ช่วยแก้ปัญหาน้ำในการทำการเกษตร

จากกรณีที่นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน สมาชิกภาผู้แทนราษฏรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ ,นายธนณัฏฐ์ ศรีสันต์ นายอำเภอพนมทวน ,นายอุดมเดช เรืองสกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน,นางสาวสิริวรรณ สุวรรณ เกษตรอำเภอพนมทวน ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำของพี่น้องเกษตรกรชาวอำเภอพนมทวน-อำเภอท่ามะกา ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งนายวิทิต มาไพศาล(นายอำเภอกู้) คณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องเกษตรกร กว่า 1,000 คน เข้าร่วมประชุม

สืบเนื่องจากวันที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมา นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาญจนบุรี พรรคภูมิใจไทย ได้รับทราบถึงปัญหาขาดแคลนน้ำจากตัวแทนชาวนา และ ในวันที่ 2 ธันวาคม จึงได้มีการนำเข้าที่ประชุมสภาฯ เพื่ออภิปรายหารือในการแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำในการทำเกษตรของพี่น้องเกษตรกร ทั้งนี้ ได้มีการอ้างถึงหนังสือจากกรมชลประทาน ที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ หยุดส่งน้ำฤดูนาปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เพื่อดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษา และปรับปรุงระบบชลประทาน และตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ในปีการเพาะปลูกนี้จะสามารถส่งน้ำสนับสนุนได้เฉพาะเพื่อการอุปโภค-บริโภค รักษาระบบนิเวศและพืชต่อเนื่องเท่านั้น จะไม่สามารถส่งน้ำเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง และข้าวนาปรังสำหรับการรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนชาวนา โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทน ของอำเภอพนมทวน และอำเภอท่ามะกา ได้มีการขอให้ตน ซึ่งถือเป็นตัวแทนชาวอ.พนมทวน และ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ได้รับฟังปัญหา ของพี่น้องประชาชน เพราะเป็นปัญหาที่จะส่งผลกระทบเป็นห่วงโซ่ ถ้าไม่มีน้ำให้ทำนา เขาจะเอาเงินที่ไหนในการดำรงชีวิต ร้านขายของ ร้านขายปุ๋ย ขายยา ร้านขายของต่างๆ ก็จะส่งผลกระทบด้วยเช่นกัน เพราะว่าพี่น้องชาวไร่ ชาวนา ไม่มีกำลังซื้อ ไม่มีกำลังทรัพย์ และก็จะเป็นผลพวงไปถึงอนาคตว่า อาจจะทำให้คนหันไปประกอบอาชีพที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และปัญหาหลักของประชาชน คือ เรื่องการแก้ปัญหาปากท้องประชาชนต้องมาก่อน

ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดกาญจนบุรี เขต 3 พรรคภูมิใจไทย พร้อมตัวผู้นำท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร กว่า 200 คน ได้นำรายชื่อเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบเดินทางยื่นหนังสือถึงนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมป้ายข้อความอนุเคราะห์ให้ทางกระทรวงเร่งพิจารณาให้การช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วน เช่น “พวกเราชาวนาถ้าไม่ส่งน้ำให้เราทำนาแล้วเราจะเอาอะไรกิน”,”ชาวกาญจนบุรี ต้องการน้ำทำนาปรัง””น้ำของคนเมืองกาญจน์ คนเมืองกาญจน์ก็ต้องการใช้เป็นต้น” ในเบื้องต้น นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินทางมารับหนังสือด้วยตนเองพร้อมพบปะกับพี่น้องเกษตรกร พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทุกคนอย่างเสมอภาคต่อไป./
////////////////////////////////////////////////////////
ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

การเมือง ร้องทุกข์ ร้องเรียน