วัดศรีพุทธโคดม ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์เตรียมจัดงานประจำปีประเพณีเปลี่ยนผ้าห่มพระมหาธาตุเจดีย์ 109 เมตร

วัดศรีพุทธโคดม ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์เตรียมจัดงานประจำปีประเพณีเปลี่ยนผ้าห่มพระมหาธาตุเจดีย์ 109 เมตร

วัดศรีพุทธโคดม ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์เตรียมจัดงานประจำปีประเพณีเปลี่ยนผ้าห่มพระมหาธาตุเจดีย์ 109 เมตร
พระปลัดกมลมาศ เลขธัมโม เจ้าอาวาสวัดศรีพุทธโคดม หมู่ที่ 10 บ้านเนินสวรรค์ ตำบลน้ำอ่างอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งว่า วัดศรีพุทธโคดม ตำบลน้ำอ่างอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์จะจัดงานประจำปีประเพณีเปลี่ยนผ้าห่มพระมหาธาตุเจดีย์เป็นประจำทุกปีในปีนี้ตรงกับวันที่ 13 ธันวาคม 2563 ซึ่ง จะมีพิธีเปลี่ยนผ้าห่มพระมหาธาตุเจดีย์ ความยาว 109 เมตร เพื่อน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของ ในหลวงรัชกาลที่ 9
โดยในช่วงเช้าจะมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ในเวลา 10:00 นจะมีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ในเวลา 10.30 น. ถวายโลงเย็น เวลา 12.00 น พิธีแห่ผ้า ห่มผ้าพระมหาธาตุเจดีย์ เวียนทักษิณาวัตร 3 รอบ รอบ เจดีย์ สีพุทธโคดม และพิธีเปลี่ยนผ้า ห่มผ้าพระมหาธาตุเจดีย์ ความยาว 109 เมตร รวมทั้งได้มีผู้มีจิตศรัทธาที่ เป็นเจ้าภาพ โรงทาน ที่งานดังกล่าว การทำบุญถวายห่มผ้าพระธาตุ เป็นบุญกุศลที่ใหญ่ เราจะต้องตั้งฐานจิตเพื่อสืบทอดพระศาสนา เจริญบุญกุศลในธรรม จรรโลงคุณงามความดี ผ้าห่มพระธาตุเป็นสื่อนำจิตของเราให้ตั้งปณิธานเพื่อที่จะทำตามเจตนารมณ์ที่ตั้งฐานจิตไว้ ๓ ประการข้างต้นนี้ แล้วทำไมการห่มผ้าพระธาตุเจดีย์จึงจัดว่าเป็นบุญกุศลที่ใหญ่ ด้วยเหตุผลดังนี้๑. พระธาตุเจดีย์เป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้า๒. พระธาตุเจดีย์เป็นสัญลักษณ์แห่งคุณงามความดี เป็นนิมิตหมายเครื่องเตือนใจ ละชั่วทำดีเมื่อเรานำผ้าห่มพระธาตุมาถวายห่มพระเจดีย์ เป็นการรักษาให้พระเจดีย์ยังคงอยู่สืบทอดต่อไป และเพื่อแสดงปณิธานเจตนารมณ์ ที่จะยึดมั่นในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เท่ากับยังพระศาสนาให้ยั่งยืนตลอดกาล ก็เปรียบเสมือนเราได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าและเหล่าผู้คน ได้ทำความดี ละเว้นความชั่ว ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ทำให้โลกนี้เกิดปลอดภัย พบสันติสุข สำหรับผู้ที่สนใจจะร่วมเป็นเจ้าภาพ โรงทานในงาน เปลี่ยนผ้าห่มพระมหาธาตุเจดีย์ศรีพุทธโคดม ตำบลน้ำอ่างอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 061 2928 668 คุณณัฐวัฒน์ (หมู)ราชประสิทธิ์ 0966585994 คุณพูลชัย(กลาง) ราชประสิทธิ์ หรือที่พระปลัดกมลมาศ เลขธัมโม เจ้าอาวาสวัดศรีพุทธโคดม 0821656682 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและปีนี้จะมีการถวายโลงเย็นให้กับทางวัด จำนวน 3 วัด คือ 1. วัดสบเมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2. วัดวังปรากฏ อ.ทองแสนขัน.จ.อุตรดิตถ์ 3.วัดบ้านวังม่วง (วัดวังคีรี) ม.1 ต.น้ำปั้ว อ.เวียงสา จ.น่าน ในงานประเพณีเปลี่ยนผ้าห่มพระมหาธาตุเจดีย์ ศรีพุทธโคดม จะมีการตั้งจุดปันน้ำใจ เป็นการแสดงออกในการแบ่งปันข้าวของ เครื่องใช้ ที่ไม่ได้ใช้แล้วนำมาร่วมงานบุญ ผู้ที่ประสงค์ที่จะนำเสื้อผ้า เครื่องกันหนาว สามารถนำมาบริจาคได้ภายในงานดังกล่าว และมีนายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์กับนางฉวีวรรณ ประจันเขตต์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปลี่ยนผ้าห่มพระมหาธาตุเจดีย์ศรีพุทธโคดม
ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม อุบัติเหตุ