ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ย้ำในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการให้ทุกภาคส่วนดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ย้ำในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการให้ทุกภาคส่วนดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ย้ำในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการให้ทุกภาคส่วนดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดและเตรียมพร้อมรับมือผู้ที่จะเดินทางกลับบ้านช่วงปีใหม่ 2564 ควบคู่กับแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ
วันนี้ (29 ธ.ค.63)นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยได้มีการมอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติงานที่สำคัญของส่วนราชการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างมีการแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ต้องเคร่งครัดตามมาตรการของสาธารณสุข และให้เตรียมพร้อมรับมือผู้ที่จะเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ควบคู่กับแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯของจังหวัดอุตรดิตถ์ และการรณรงค์ควบคุมป้องกันแก้ปัญหาการเกิดไฟป่าหมอกควันในทุกพื้นที่อย่างจริงจัง
ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ยังได้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ และประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยระดับจังหวัด ซึ่งมีข้อสั่งการกำชับให้ทุกพื้นที่ นายอำเภอ และตำรวจ สถานีตำรวจทุกแห่งในพื้นที่ทั้ง 9 อำเภอ ได้กวดขันไม่ให้มีบ่อนหารพนัน รวมถึงการควบคุมไม่ให้มีการเล่นการพนันในงานศพโดยเด็ดขาด เพราะถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมาย


ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม