ราชบุรี – พล.พัฒนา 1 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต แก้ปัญหาขาดแคลนโลหิต

ราชบุรี – พล.พัฒนา 1 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต แก้ปัญหาขาดแคลนโลหิต

ราชบุรี – พล.พัฒนา 1 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต แก้ปัญหาขาดแคลนโลหิต

กองพลพัฒนาที่ 1 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต สนับสนุนให้กับสภากาชาดไทย แก้ปัญหาขาดแคลนโลหิตสำรอง

วันที่ 18 ม.ค.64 ที่แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์ อ.เมือง จ.ราชบุรี พลตรีไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 พร้อมด้วย คุณฉัตรวรุณ โอฬารไพบูลย์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพลพัฒนาที่ 1 ได้เดินทางตรวจเยี่ยมกิจกรรมบริจาคโลหิต ที่ทาง กองพลพัฒนาที่ 1 ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันกองทัพบก 18 ม.ค.64 โดยร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จ.ราชบุรี สภากาชาดไทย เพื่อเป็นการช่วยเหลือโรงพยาบาล ที่ประสบปัญหาขาดแคลนโลหิตสำรอง และมีผู้บริจาคลดลง เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้สภากาชาดไทยขาดแคลนโลหิตสำรองที่จะให้บริการแก่ผู้เจ็บป่วย ตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารบก ที่มีความห่วงใยในสถานการณ์ที่โรงพยาบาลหลายแห่ง กำลังประสบปัญหาขาดแคลนโลหิตสำรอง จึงได้เชิญชวนให้กำลังพลของกองทัพบกร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการแก้ปัญหาขาดแคลนโลหิตสำรอง โดยมีกำลังพลของกองพลพัฒนาที่ 1 ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 100 นาย ได้ปริมาณโลหิต 40,000 ยูนิต

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสภากาชาดไทย อยู่ในสภาวะขาดแคลนโลหิตมากขึ้น โดยมีปริมาณโลหิตไม่เพียงพอกับการสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลกว่า 340 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งยังมีผู้ป่วยจำนวนมากที่ต้องรักษาด้วยโลหิต โดยเฉพาะการผ่าตัดเต็มรูปแบบและผู้ประสบอุบัติเหตุ นรม.และรมว.กห. จึงขอความร่วมมือกำลังทหารจากทุกเหล่าทัพ ทั้งในพื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีความพร้อม ได้ร่วมกันเสียสละทยอยเดินทางไปบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสภาวะปริมาณโลหิตสำรองจะเป็นปกติ

//////////////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม