อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์จัดทำแนวป้องกันไฟ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5)

อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์จัดทำแนวป้องกันไฟ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5)

อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์จัดทำแนวป้องกันไฟ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5)
เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 20 มกราคม 2564 ที่ บริเวณป่าชุมชน ม.13 ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ นายจักรพรรณ สุวรรณภักดี นายอำเภอท่าปลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจัดทำแนวป้องกันไฟ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5)
โดยมีหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าปลา ปลัดอำเภอ สมาชิก อส.กองร้อย อส.อ.ท่าปลา ที่ 6 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ ม.13 ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รวมระยะทางดำเนินการ ประมาณ 3 กม.


ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม