ปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาด / ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดลำพูน และสมาชิกเหล่ากาชาด พร้อมเจ้าหน้าที่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท ให้กับครอบครัว เด็กหญิงกัญญาภัค

ปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาด / ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดลำพูน และสมาชิกเหล่ากาชาด พร้อมเจ้าหน้าที่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท ให้กับครอบครัว เด็กหญิงกัญญาภัค

วันพุธ ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาด / ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดลำพูน และสมาชิกเหล่ากาชาด พร้อมเจ้าหน้าที่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท ให้กับครอบครัว เด็กหญิงกัญญาภัค จำปาสิงห์ หรือ น้องฟ้าใส ที่พักรักษาตัวหอผู้ป่วยเด็กวิกฤติ( PICU ) ซึ่งป่วยเป็นโรคเนื้องอกที่ก้านสมอง โดยแพทย์หญิงภาวิณี เอี่ยมจันทน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน มอบหมายให้ นายแพทย์นิมิตร อินปั๋นแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และ นายแพทย์กรินทร์ ภักดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรองชั้น ๑ อาคาร ๑๐๐ ปี สธ.โรงพยาบาลลำพูน

ข่าว-ชัชวาลย์ คำไท้

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม