เลย-เปิดการท่องเที่ยวพักแรมบนอุทยานแห่งชาติภูกระดึงรอบสอง

เลย-เปิดการท่องเที่ยวพักแรมบนอุทยานแห่งชาติภูกระดึงรอบสอง

เลย-เปิดการท่องเที่ยวพักแรมบนอุทยานแห่งชาติภูกระดึงรอบสอง
อ.ภูกระดึง จ.เลย อุทยานแห่งชาติภูกระดึงประกาศเปิดแหล่งท่องเที่ยวและการพักแรมรอบสอง
หลังโรคโควิด-19 คลายลง

เมื่อวันที่ 28 ม.ค.2564 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวศรีฐาน อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย นายสำเร็จ ภูแสนศรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง กล่าวว่า หลังจากการเปิดทำการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึงประจำปีรอบที่ 1 คือวันที่ 1 ต.ค.2563 ต่อมามีสถานการณ์แพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 )ระลอก 2 และมีประกาศจังหวัดเลย ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 และลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 2) นั้น อุทยานแห่งชาติภูกระดึง พิจารณาปิดการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค.2564 เป็นต้นมา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและทำให้อุทยานแห่งชาติภูกระดึงปฏิบัติได้ชัดเจน และสถานการณ์เริ่มผ่อนคลายลง จึงขอเปิดแหล่งท่องเที่ยวและการพักแรมในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ทุกแหล่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.25264 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขอให้นักท่องเที่ยวทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติแบบวิถีใหม่ (New Normal)

ประกอบด้วย ก่อนเข้า อุทยานแห่งชาติฯ คือ 1. นักท่องเที่ยวต้องทำการลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชั่น QUEQ 2. นักท่องเที่ยวต้องทำการ Check In และ Check Out ผ่านแอปพลิเคชั่น ไทยชนะ หรือลงทะเบียนในการ เข้า-ออก ในจุดที่กำหนดไว้ให้ 3. นักท่องเที่ยวทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า (หากไม่สวมหน้ากากอนามัยจะไม่อนุญาตให้เข้าอุทยานแห่งชาติ) และล้างมือด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่ทางอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจัดไว้ให้ 4. นักท่องเที่ยวทุกคนต้องเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิจากเจ้าหน้าที่ หากมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าอุทยานแห่งชาติ 5. นักท่องเที่ยวทุกคนต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยันตัวตนก่อนเดินทางเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง โดยเครื่อง ID Card Reader 6. เว้นระยะห่างเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และลดความแออัดของนักท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ 7. กรณีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ต้องแสดงเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด


บุญชู ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เลย

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม ข่าววาไรตี้-ท่องเที่ยว-อาชีพ