“ดร.กัลยาณี”ประธานสภาฯท่องเที่ยวศรีสะเกษมอบวุฒิบัตรนวดไทยให้แก่แรงงานไทยหลบโควิด-19 จากออสเตรีย -มาเลเซียและฮอลแลนด์

“ดร.กัลยาณี”ประธานสภาฯท่องเที่ยวศรีสะเกษมอบวุฒิบัตรนวดไทยให้แก่แรงงานไทยหลบโควิด-19 จากออสเตรีย -มาเลเซียและฮอลแลนด์

“ดร.กัลยาณี”ประธานสภาฯท่องเที่ยวศรีสะเกษมอบวุฒิบัตรนวดไทยให้แก่แรงงานไทยหลบโควิด-19 จากออสเตรีย -มาเลเซียและฮอลแลนด์
วันที่ 28 ม.ค.2563 เวลา 14.00 น. ที่อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษชั้น 2 ดร กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรให้กับผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย กิจกรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขานวดไทยเพื่อสุขภาพ ชุดที่ 2

โดยมีนางทัศนี ขจัดมลทิน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาฝีมือแรงงาน นางสาวณภัค จักรางกูรวโรดม นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ หัวหน้า กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล นำผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขานวดไทยเพื่อสุขภาพจำนวน 20 คน เข้ารับมอบวุฒิบัตรและร่วมพิธีปิดโครงการ


นางทัศนี ขจัดมลทิน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ กล่าวว่าโครงการฝึกอบรมเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 – 28 มกราคม 2564 ระยะเวลาการฝึก 150 ชั่วโมง (25 วัน) ได้รับงบประมาณจากผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน สำเร็จการฝึกอบรมนวดไทยเพื่อสุขภาพ สำหรับให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างมีศักยภาพ ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน อยากให้กลุ่มที่จบออกไปได้ไปพัฒนาต่อยอดในการทดสอบพัฒนาฝีมือแรงงาน กลุ่มนี้สำนักพัฒยาฝีมือแรงงานมีฐานข้อมูล มีรายชื่อสำหรับติดต่อให้ลูกค้าได้ใช้บริการ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนได้สะสมผลงานได้ หากทำการนวดได้ถึง 100 เคส ก็จะมีคุณสมบัติเพียงพอสามารถไปทดสอบฝีมือแรงงานได้ที่สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุบลฯเป็นการการันตีว่ามีฝีมือมาตรฐาน จะได้ยกระดับฝีมือไปทำงานต่างประเทศได้


ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษ กล่าวว่า จากการที่ได้มาเป็นประธานให้โอวาทและมอบวุฒิบัตร ได้สัมภาษณ์ผู้เข้าอบรมแล้วรู้สึกยินดีที่สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษได้สร้างงานสร้างอาชีพให้แรงงานนอกระบบด้านการท่องเที่ยวในสาขานวดไทยเพื่อสุขภาพเป็นโครงการที่มีประโยชน์มาก ผู้ที่ไปเรียนปริญญาตรี เรียน 4 ปีจบออกมายังไม่มีงานทำ แต่โครงการนี้เรียนไม่นานก็ทำงานได้เงินแล้ว และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยจริงๆ เพราะมีผู้มารับการอบรมที่เดินทางมาจากต่างประเทศหลายคน อาทิ นางกัญญารัตน์ เรดเฮดอายุ 49 ปีมาจากประเทศออสเตรีย กลับเมืองไทยเพราะติดสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่ได้กลับประเทศก็ใช้โอกาสนี้มาฝึกอบรม นางสาวจิรปรียา รื่นเริง อายุ 35 ปีมาจากประเทศมาเลเซีย นางสาวธนาภร พันวิไล อายุ 55 ปีมาจากประเทศฮอลแลนด์ นายอภิสิทธิ์ ทองก่ำ อายุ 26 ปีเป็นเทรนเนอร์ค่ายมวย น.ส.ปัญญา ชิณวงศ์ อายุ 51 ปี เคยทำงานที่ภูเก็ต น.ส. ภวันตรี จันทร์เปรียง มาจากสมุย ทุกคนกลับบ้านเพราะพิษโควิด-19 ก็ถือโอกาสมาอบรมนวดแผนไทย แม้แต่กลุ่มที่มาจากโครงการทับทิมสยาม 06 อายุ63 ปี และอสม ก็มาฝึกอบรมด้วย จึงขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมทุกคนที่อบรมเพียง 25 วัน ก็ได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพอิสระ บริการนักท่องเที่ยวได้ ขอให้รักษามาตรฐานและมีจรรยาบรรณในอาชีพ หากมีเวลาก็ให้พัฒนาศักยภาพโดยหาประสบการณ์เพิ่มเติมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพให้ดียิ่งๆขี้นเพื่อเลี้ยงตนและครอบครัวให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
***********


ข่าว/ภาพ บุรทัศน์ ศรีสะเกษ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม