กำลังใจตรึม..!ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ลำพูนเดินทางไปสมุทรสาครแล้ว ท่ามกลางประชาชนร่วมกำลังใจเพียบ

กำลังใจตรึม..!ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ลำพูนเดินทางไปสมุทรสาครแล้ว ท่ามกลางประชาชนร่วมกำลังใจเพียบ

ลำพูนส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์ COVD-19 เฉพาะระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 63 ถึง 29 ม.ค. 64 พบผู้ป่วย
สะสม 12,786 ราย เป็นผู้ป่วยรายใหม่ 4,458 ราย ค้นหาเชิงรุกในชุมชน 7,664 ราย มาจาก
ต่างประเทศ 664 ราย เสียชีวิตสะสม 16 ราย

จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่พบผู้ป่วยในระลอกใหม่มากที่สุด โดยเฉพาะตั้งแต่วันที่
26-29 มกราคม ที่พบผู้ป่วยมากถึงวันละ 700-900 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 8,845 ราย
จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างมหาศาลในการดูแลผู้ป่วย ผู้ป่วย
ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยจะรับเข้ารักษาที่ รพ.สนาม ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลสนามใน
จังหวัดสมุทรสาครมีอยู่หลายแห่ง ในแต่ละแห่งก็ต้องการบุคลากรทางสาธารณสุขเข้าไปร่วม
ปฏิบัติการในการดูแลผู้ป้วยกลุ่มนี้

เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ป่วย COVD-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดลำพูนได้ส่งทีม
ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเข้า
ร่วมดูแลผู้ป่วยในโรงพยบาลสนาม ศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 4 โดยทีมที่เข้าร่วมภารกิจในครั้งนี้นำ
โดย นพ.สุริยพงณ สุริยะพงฑากุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน เภสัชกร พยาบาล
และเจ้าหน้าที่สนับสนุน รวม 1 คน เข้าร่วมปฏิบัติการในวันที่ 1 – 12 กุมภาพันธ์ โดยมีภารกิจให้
การตรวจรักษาผู้ติดเชื้อแรงนต่งด้าวที่มีอคารผิดปกติ และส่งต่อโรงพยาบาลกรณีมีอาการ
รุนแรงหรือจำเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล

มีกำหนดออกเดินทางจากจังหวัดลำพูนในวันที่ 30 มกราคม เวลา 9.09 น. และหลังจาก
ที่ปฏิบัติภารกิเสร็จสิ้น ทีมจะเดินทางกลับมาจังหวัดลำพูนแล้วเข้ากักตัว (local quarantine)
เป็นเวลาอีก 14 วัน มีการตรวจ รพb ตามมาตรฐานก่อนที่จะออกจาก local quarantine เพื่อสร้าง
ความมั่นใจว่าผู้กล้าของเราปลอดภัยจาก COVID-19

ข่าว-อารยา ณ.วงศ์ดี ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม