อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่เฝ้าระวังมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในสถานประกอบการประเภทห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ

อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่เฝ้าระวังมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในสถานประกอบการประเภทห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ

จังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่เฝ้าระวังมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในสถานประกอบการประเภทห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
วันนี้ (1 ก.พ.64) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยการอำนวยการของ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์/นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์/นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์/นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นายทวีศักดิ์ พุ่มมรดก ป้องกันจังหวัดอุตรดิตถ์ ทำหน้าที่ หัวหน้าชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ ฯลฯ บูรณาการ หน่วยงานออกตรวจ ติดตาม ผลการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในสถานประกอบการประเภทห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จำนวน 5 แห่ง


โดยกำชับและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัดผลการปฏิบัติ ดังนี้ 1. ร้านพิทูนซุปเปอร์ ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ 2.เทสโก้โลตัส สาขาอุตรดิตถ์ ถ.ศรีชาววัง ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ 3.ไทยมาร์ทอิเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ อุตรดิตถ์ ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ 4.โกลบอลเฮ้าส์อุตรดิตถ์ เลขที่ 159 หมู่ 8 ต.ป่าเซ่า อ.เมืองอุตรดิตถ์ 5.ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น สาขา ปตท.อุตรดิตถ์ออยล์ เลขที่ 85 หมู่ 4 ต.ป่าเซ่า อ.เมืองอุตรดิตถ์ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สถานประกอบการ ทั้ง 5 แห่งได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ ถูกต้อง ครบถ้วน


ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม