ราชบุรี – กรมบังคับคดี ส่งจนท.ให้ความรู้ยื่นขอชำระหนี้ ซึ่งเป็นคดีแรกของประเทศ

ราชบุรี – กรมบังคับคดี ส่งจนท.ให้ความรู้ยื่นขอชำระหนี้ ซึ่งเป็นคดีแรกของประเทศ

ราชบุรี – กรมบังคับคดี ส่งจนท.ให้ความรู้ยื่นขอชำระหนี้ ซึ่งเป็นคดีแรกของประเทศ

วันที่ 1 ก.พ.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวานนี้ ที่ศาลาประชาคมบ้านน้ำพุ หมู่ 1 ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี นายเสกสรร สุขแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมนายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอเมืองราชบุรี และคณะเจ้าหน้าที่บังคับคดี จำนวน 9 คน เดินทางมาให้ความรู้ข้อกฏหมายและแนะนำแนวทางปฏิบัติในการยื่นขอชำระหนี้คดีสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบการดำเนินคดีแบบกลุ่ม กรณีบริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นคดีแรกของประเทศที่มีผู้เสียหายมากที่สุด โดยมีแกนนำตัวแทนสมาชิกกลุ่ม จำนวนประมาณ 100 คน เข้ารับฟังเพื่อนำไปถ่ายทอดต่อให้สมาชิกกลุ่มจำนวนประมาณ 600 คน ให้เตรียมความพร้อมเพื่อที่จะยื่นคำขอชำระหนี้ในวันที่ 6 – 7 ก.พ.64

โดยทางกรมบังคับคดี จะจัดส่งเจ้าหน้าที่จำนวน 22 คน เดินทางไปที่ศาลาประชาคมบ้านน้ำพุหมู่ 1 ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี เพื่อรับคำขอรับชำระหนี้ซึ่งในวันดังกล่าว คาดว่าจะมีสมาชิกกลุ่มและตัวแทนสมาชิกกลุ่มมายื่นคำขอรับชำระหนี้จำนวนประมาณวันละ 300 คน รวม 2 วัน จำนวนประมาณ 600 คน

นายเสกสรร สุขแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวว่า เนื่องจากโจทก์และสมาชิกกลุ่มในคดีนี้มีจำนวน 1,030 ราย ซึ่งส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านน้ำพุหมู่ 1 ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ซึ่งไม่มีความรู้ด้านกฎหมาย เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 จึงเห็นควรจัดส่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปแนะนำข้อกฎหมายและรับคำขอรับชำระหนี้

วันนี้กรมบังคับคดี เป็นตัวแทนของสำนักงานบังคับคดีแพ่ง กรุงเทพฯ 1 ในการที่มาอธิบายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม ซึ่งชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และศาลได้มีคำพิพากษาให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มแล้ว ฉะนั้นวันนี้ เราได้มาให้ความรู้กับชาวบ้านในการที่จะเตรียม ยื่นคำขอพักชำระหนี้ สำหรับตัวชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบให้มีโอกาสยื่นคำขอพักชำระหนี้ โดยเรามาเรียนรู้ดูวิธีการยื่นคำขอหลักการในการยื่นคำขอ ทำอย่างไร มีอะไรบ้าง และในต่อไปจะการมาตั้งเต็นท์ เพื่อรับคำขอพักชำระหนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้าน

ด้านนายจำเนียน จินดาโชติ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต.น้ำพุ ได้กล่าวว่า รู้สึกดีใจ แทนพี่น้องประชาชนในหมู่ 1 ต.น้ำพุ ที่ได้เรียกร้องความเป็นธรรมในด้านของการต่อสู้ด้านของสิ่งแวดล้อม เรียกธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับพี่น้องในชุมชนกลับมาได้ โดยคำสั่งศาลตัดสินออกมาแล้ว คิดว่ามีความยุติธรรมให้กับพี่น้องประชาชน ในหมู่ 1 ต.น้ำพุ ซึ่งตนต้องขอบคุณกรมบังคับคดีที่ส่งคนมาให้ความรู้ ในด้านของกฎหมาย หลักเกณฑ์การขอรับชำระหนี้ ซึ่งทั้งหมู่บ้านที่จะได้รับประโยชน์ตรงนี้ จะได้รับการเยียวยา 600 คน 239 ครัวเรือน

//////////////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม