เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ปล่อยแถวกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวัง ป้องกันการลักลอบเดินทางเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตามแนวพรมแดนประเทศไทย – มาเลเซีย

เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ปล่อยแถวกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวัง ป้องกันการลักลอบเดินทางเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตามแนวพรมแดนประเทศไทย – มาเลเซีย

เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ปล่อยแถวกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวัง ป้องกันการลักลอบเดินทางเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตามแนวพรมแดนประเทศไทย – มาเลเซีย
วันนี้ (1 ก.พ. 64) ที่ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พล.ต. ฐกร เนียมรินทร์ เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานกิจกรรมพิธีรวมพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังป้องกันการลักลอบเดินทางเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตามแนวพรมแดนประเทศไทย – มาเลเซีย โดยมี นาวาเอก วิชชา พรหมคีรี รอง ผอ.รมน.จ.นราธิวาส , พ.อ.เฉลิมพร ขำเขียว รอง ผบ.ฉก.นราธิวาส , พ.อ.อายุพันธ์ กรรณสูต ผู้บังคับชุดควบคุมป้องกันชายแดน , นายกองเอก ก้องสกุล จันทราช หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยกำลัง และกำลังพลสมาชิก อส. , ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และ ชรบ. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี
พล.ต. ฐกร เนียมรินทร์ เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า แม่ทัพภาคที่ 4 มีภารกิจจึงได้มอบหมายให้มาเป็นประธานในครั้งนี้ โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ให้ความสำคัญในด้านการเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดน เพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID – 19 สำหรับจังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่พรมแดนติดกับประเทศมาเลเซีย ที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ค่อนข้างรุนแรง และมีผู้ลักลอบเดินทางเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคทางช่องทางธรรมชาติ ถ้าบุคคลเหล่านี้สามารถเล็ดลอดหลบหนีเข้าไปยังพื้นที่ ชั้นในของประเทศได้ก็จะเป็นพาหะแพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่น ทำให้เกิดภาวะวิกฤตการติดเชื้ออย่างหนักในประเทศได้ ดังนั้น การงานการป้องกันระวังตามแนวชายแดนจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นบุคคลด่านหน้าที่จะคอยสอดส่อง ควบคุมเฝ้าระวังมิให้มีการเล็ดรอดหลบหนีเข้ามาในพื้นที่ได้ และต้องรู้จักป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ COVID – 19 ซึ่งภารกิจต้องสำเร็จและทุกคนต้องปลอดภัย ขอให้กำลังพล อส. เข้าร่วมภารกิจสำคัญในครั้งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม


จากนั้น เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพล และปล่อยแถวกำลังพล โดยมีรถฮัมวีซึ่งเป็นรถลาดตระเวนของทหาร และมอเตอร์ไซค์ทางยุทธวิธี ร่วมขบวนเพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ จังหวัดนราธิวาส โดยกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส สั่งใช้ฯกำลังพลสมาชิก อส. ในสังกัด เพื่อเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยรับผิดชอบหลัก ในการเฝ้าระวัง ป้องกันการลักลอบเดินทางเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตามแนวพรมแดนประเทศไทย – มาเลเซีย ตั้งแต่อำเภอตากใบ จนถึงอำเภอแว้ง จำนวน 150 นาย จากกองร้อย อส.อำเภอทั้ง 11 กองร้อย และพื้นที่อำเภอสุคิริน ถึงอำเภอจะแนะ ให้สั่งใช้ฯกำลังพลสมาชิก อส.ตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยแบ่งภารกิจรับผิดชอบออกเป็น 3 พื้นที่ ในพื้นที่อำเภอตากใบ จำนวน 4 จุด พื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก จำนวน 3 จุด พื้นที่อำเภอแว้ง จำนวน 3 จุด และอำเภอสุคิริน อำเภอจะแนะ โดยกำลังพลที่ได้รับการสั่งใช้ฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และอยู่ภายใต้การกำกับ ควบคุม บังคับบัญชาของผู้บังคับกองร้อย อส. แห่งอำเภอท้องที่ที่ปฏิบัติภารกิจ และให้มีหน้าที่ปฏิบัติทางยุทธการ ตามที่หน่วยทหารในพื้นที่รับผิดชอบกำหนด

ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม