เยี่ยมจุดตรวจ ชรบ. มุ่งดูแลความปลอดภัยประชาชน

เยี่ยมจุดตรวจ ชรบ. มุ่งดูแลความปลอดภัยประชาชน

ปลัดอำเภอกระนวน เยี่ยมจุดตรวจ ชรบ. มุ่งดูแลความปลอดภัยประชาชน

 

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ห้วงกลางคืน นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน ได้รับรายงานผลการตรวจเยี่ยมจุดตรวจชุมชน โดย นายธวัชชัย ทวีผล ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วย สมาชิก อส. เดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองโน และ ตำบลห้วยโจด พร้อมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อป้องปรามการเคลื่อนย้ายลำเลียงยาเสพติด ป้องกันเหตุอาชญากรรม และ การกระทำความผิดทางกฎหมายในพื้นที่

 

ภาพข่าว/ทีมข่าวจังหวัดขอนแก่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม