จัดใหญ่แถลงข่าวบุญประเพณีแซนโฎนตาเมืองขุขันธ์ ประจำปี 2566

จัดใหญ่แถลงข่าวบุญประเพณีแซนโฎนตาเมืองขุขันธ์ ประจำปี 2566

ศรีสะเกษ !! รองผู้ว่าฯศรีสะเกษแถลงข่าวบุญประเพณีแซนโฎนตาเมืองขุขันธ์ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานแถลงข่าวบุญประเพณีแซนโฎนตาเมืองขุขันธ์ ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 7-15 ตุลาคม 2566 โดยมีนายพงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์ นายอำเภอขุขันธ์ นายสืบสวัสดิ์ สืบสายพรหม นายกเทศมนตรีตำบลเมืองขุขันธ์ นายทิวา รุ้งแก้ว รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และ ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ นำผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มแม่บ้านอำเภอขุขันธ์และสื่อมวลชนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรับฟังการแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก


นายพงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์ นายอำเภอขุขันธ์ กล่าวว่า อำเภอขุขันธ์ เป็นอำเภอเก่าแก่มากว่า 986 ปี มีคนไทยเชื้อสายหลายกลุ่มรวมกัน เช่น เขมร ลาว ส่วย เยอ ปัจจุบันมี 22 ตำบล 276 หมู่บ้าน ประชากรประมาณ 150,000 คน มีประเพณีที่สำคัญ คือประเพณีแซนโฏนตา ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงแรม 15 ค่ำ เดือน 10 เป็นประเพณีเช่นไหว้บรรพบุรุษเชื้อสายเขมรดั้งเดิม จะประกอบพิธีเฉพาะในครอบครัวและชุมชน ซึ่งอาจขาดการเชื่อมโยงสู่คนรุ่นใหม่ ดังนั้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีอันดีงามให้แพร่หลายที่ประชุมภาคส่วนต่างๆ ของอำเภอขุขันธ์ จึงมีมติร่วมกันกำหนดการจัดงานประเพณีระดับอำเภอขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ.2554

และได้จัดต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรข้าสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ สามเณร พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอำเภอขุขันธ์ พิธีบวงสรวงเซ่นไหว้บรรพบุรุษ การประกวดกล้วยงามเมืองขุขันธ์ การประกวดแส่วผ้า ทอผ้าพื้นเมือง การประกวดเครื่องเซ่นไหว้ การประกวดขบวนแห่สวยงาม การสาธิตการทำข้าวต้มรูปแบบต่างๆ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น และการจัดแสดงจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์

และสืบสานวัฒนธรรมการประกอบพิธีกรรมเช่นไหว้บรรพบุรุษ ตามความเชื่อที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีของชาวอำเภอขุขันธ์ ตลอดจนการใช้ประเพณีให้เป็นสายใยผูกพันในครอบครัว และเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในด้านการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวต่อไป
นายสืบสวัสดิ์ สืบสายพรหม นายกเทศมนตรีตำบลเมืองขุขันธ์ กล่าวว่า อำเภอขุขันธ์ ได้กำหนดจัดงานบุญประเพณีแซนโฎนตาเมืองขุขันธ์ ในปีนี้ ให้ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา และจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอเชิญชวนชาวอำเภอขุขันธ์เชื้อสายเขมรและนักท่องเที่ยวทั่วประเทศได้เที่ยวชมบุญประเพณีแซนโฎนตาเมืองขุขันธ์ประจำปี 2566 จังหวัดศรีสะเกษ ในระหว่างวันที่ 7-15 ตุลาคม 2556 นี้ด้วย

ข่าว/ภาพ …… บุญทัน-ปฐมพงษ์ ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

ติดต่อลงโฆษณา สุรเดช เหลาคำ โทร093-3427988

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม