พยาบาลเฮลั่นได้ถ่ายโอนไปสังกัด อบจ.ศรีสะเกษแล้ว

พยาบาลเฮลั่นได้ถ่ายโอนไปสังกัด อบจ.ศรีสะเกษแล้ว

ศรีสะเกษ 103 พยาบาลเฮลั่นได้ถ่ายโอนไปสังกัด อบจ.ศรีสะเกษแล้ว ขณะที่ นายก อบจ.ขอให้สมาชิกใหม่ของครอบครัว อบจ.ทำงานอย่างมีความสุขและทุ่มเททำงานเพื่อรักษาส่งเสริมสุขภาพของประชาชนชาว ศรีสะเกษให้ดีที่สุด

 

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ห้องประชุมอาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวิชิต ไตรสรณกุล นายก อบจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีรับรายงานตัวพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ได้ยื่นแสดงความประสงค์ขอถ่ายโอนมาสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 103 ราย ซึ่งมี รพ.สต.ที่ได้รับอนุมัติการถ่ายโอนให้มาสังกัด อบจ.จำนวน 4 รพ.สต. โดยบุคลากรที่ได้รับการถ่ายโอนมาได้ทำการกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากว่า เป็นการโอนย้ายเปลี่ยนสังกัดจากกระทรวงสาธารณสุขมาสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายอภิศักดิ์ แซ่จึง รองนายก อบจ. ศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของ อบจ.ศรีสะเกษ นายเกียรติคุณ ทวี ผอ.สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีภูมิซรอล ในฐานะประธานชมรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ประเทศไทย) จ.ศรีสะเกษและคณะ มาร่วมพิธีและมอบดอกไม้ให้การต้อนรับพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคนได้รับการถ่ายโอนมาในครั้งนี้ บรรยายกาศเป็นไปอย่างคึกคักและอบอุ่นมาก

นายเกียรติคุณ ทวี ผอ.สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีภูมิซรอล ในฐานะประธานชมรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ประเทศไทย) จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ตนและคณะขอขอบคุณ รมว.กระทรวงสาธารณสุข และ นายกอบจ. ศรีสะเกษที่ได้สนับสนุนให้มีการถ่ายโอน รพ.สต.และข้าราชการไปสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ตนและคณะ ผอ.รพ.สต.ข้าราชการ ได้รับการถ่ายโอนมารุ่นแรกเมื่อปี 2565 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษมาครบ 1 ปีแล้ว จะมีปัญหาในการปฏิบัติงานคือเรื่องอัตรากำลังไม่เพียงพอ แต่ว่าในการถ่ายโอนครั้งนี้ แม้ว่าจะมี รพ.สต.ถ่ายโอนมาเพียง 4 รพ.สต. แต่ว่ามีพยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถ่ายโอนมาจำนวนทั้งสิ้น 103 คน ซึ่งจะทำให้แก้ปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากรใน รพ.สต.ได้เป็นอย่างดี ตนและคณะจะตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลส่งเสริมสุขภาพของประชาชนชาวศรีสะเกษให้ดีที่สุด

ด้าน นายวิชิต ไตรสรณกุล นายก อบจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ตนขอต้อนรับ ผอ.รพ.สต.พร้อมด้วยพยาบาลและเจ้าหน้าที่ จำนวน 103 คน ที่ได้รับการอนุมัติให้ได้รับการถ่ายโอนมาสังกัด อบจ. ศรีสะเกษทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ตนขอเรียนว่า การถ่ายโอนมาในครั้งนี้เป็นการถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉะนั้น การทำงานในหน้าที่ของทุกท่านขอย้ำว่าให้ทุกท่านทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้บริการประชาชนชาวศรีสะเกษ หากทุกท่านทำงานกันอย่างเต็มที่เต็มความรู้ความสามารถแล้วประชาชนชาวศรีสะเกษทุกคนก็จะได้รับประโยชน์ด้านสุขภาพ ตนขอให้ทุกท่านทำงานในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษอย่างมีความสุข และขอให้ทุกท่านทุ่มเททำงานเพื่อรักษาส่งเสริมสุขภาพของประชาชนชาวศรีสะเกษให้ดีที่สุดอย่างเต็มที่ต่อไป

 

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

ติดต่อโฆษณา สุรเดช เหลาคำ โทร.093-3427988

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม