ภาคประชาสังคมวอนผู้ว่าคนใหม่สืบสานพิธีทำบุญตักบาตรทุกวันอังคาร

ภาคประชาสังคมวอนผู้ว่าคนใหม่สืบสานพิธีทำบุญตักบาตรทุกวันอังคาร

ศรีสะเกษ ภาคประชาสังคมวอนผู้ว่าคนใหม่สืบสานพิธีทำบุญตักบาตรทุกวันอังคาร เพื่อเป็นการทำบุญพลัสนำสิ่งของที่ได้จากการตักบาตรไปช่วยเหลือเด็ก คนพิการ และผู้ยากไร้ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางของ จ.ศรีสะเกษ

 

เมื่อวันที่ 3 ต.ค.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สวนสาธารณะเกาะกลางน้ำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายประดิษฐ์ พรหมเสนา ประธานคณะทำงานพัฒนานโยบายสาธารณแบบมีส่วนร่วมและคณะกรรมการภาคประชาสังคมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ นายปรเมษฐ์ วิเศษศรี รองประธานสภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ คณะครู น.ร.และประชาชนชาว จ.ศรีสะเกษ ได้ร่วมกันแต่งชุดไทยและชุดพื้นเมืองชน 4 เผ่าไทยศรีสะเกษ

ประกอบด้วยชนเผ่า ส่วย ลาว เขมร และเยอ ร่วมกันนำเอาข้าวสารอาหารแห้งมาประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นการร่วมกันสืบสานพิธีแต่งชุดไทยใส่บาตรทุกวันอังคาร ที่ได้มีการจัดพิธีนี้นานหลายปีแล้ว โดยก่อนหน้านี้มี ผวจ.ศรีสะเกษ รอง ผวจ.ศรีสะเกษ นำประชาชนชาวศรีสะเกษ มาร่วมทำบุญตักบาตร แต่ว่าในวันอังคารนี้ เนื่องจาก นายสำรวย เกษกุล ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เกษียณอายุราชการ อีกทั้งเป็นวันเริ่มปีงบประมาณ 2567 ทำให้ไม่มีการนัดหมายส่วนราชการต่าง ๆ มาร่วมในการทำบุญตักบาตรเหมือนเช่นทุกวันอังคารที่ผ่านมา โดยอ้างว่า จะต้องรอนโยบายของ ผวจ.ศรีสะเกษคนใหม่ก่อนว่า จะให้มีการสืบสานพิธีนี้หรือไม่อย่างไร

นายประดิษฐ์ พรหมเสนา ประธานคณะทำงานพัฒนานโยบายสาธารณแบบมีส่วนร่วมและคณะกรรมการภาคประชาสังคมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า เนื่องจากว่าขณะนี้อยู่ในช่วงของการเปลี่ยน ผวจ.ศรีสะเกษคนใหม่เนื่องจากคนเดิมเกษียณอายุราชการ ทางคณะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการจัดพิธีทำบุญตักบาตรทุกวันอังคารก็อาจจะยังไม่มั่นใจว่า ผวจ.ศรีสะเกษคนใหม่จะทำยังไงต่อไป ทางภาคประชาสังคมเรา ซึ่งเคยทำมาประจำ ไม่ว่าจะมี ผวจ.ศรีสะเกษหรือไม่มี ผวจ.ศรีสะเกษเราก็จะทำเหมือนเดิม ซึ่งทางภาคประชาสังคมจะเข้าไปคุยกับทาง ผวจ.ศรีสะเกษว่าจะทำยังไง ถ้าทาง จ.ศรีสะเกษโดย ผวจ.ศรีสะเกษเลิกจัดกิจกรรมนี้เราก็จะทำต่อไป ซึ่งจะทำวันไหนนั้นทางภาคประชาสังคมก็จะมีการจัดประชุมกันอีกครั้งหนึ่ง จะนัดแนะบอกบุญกัน

นายประดิษฐ์ พรหมเสนา กล่าวต่อไปว่า ส่วนพี่น้องที่อยู่ต่างอำเภอก็ขอให้ทำเหมือนเดิม ถ้าสะดวกทำบุญตักบาตรวันไหนก็ขอให้ทำแบบนั้น ตนอยากจะให้เป็นวิถีชีวิตที่จะช่วยเกื้อกูลกันเป็นการทำบุญพลัส คือการทำบุญ + คือการได้ทำบุญกับพระ พระก็ได้ทำบุญต่อ เพราะว่าพระจะได้นำเอาสิ่งของที่ได้จากการตักบาตรไปมอบให้คนป่วย คนชรา คนด้อยโอกาสเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน ซึ่งเราถือว่าเป็นการทำบุญสงเคราะห์ที่ได้บุญพลัส คือนอกจากจะทำบุญกับพระแล้วยังได้ทำบุญกับคนผู้พิการยากไร้ด้วยซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง นับว่าเป็นเรื่องที่ดีงาม ตนก็อยากจะฝากเรียนไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนต่างๆขอให้ช่วยกันปฏิบัติสืบต่อไป โดยจะทำพิธีทำบุญตักบาตรทุกวันอังคารหรือทุกวันที่ 15 ของเดือนต่อหนึ่งครั้งก็ได้เพื่อให้เรามีวัตถุที่จะทำบุญไปอนุเคราะห์สงเคราะห์กันต่อๆไป ตนขอฝากให้ ผวจ.ศรีสะเกษคนใหม่ได้พิจารณาเรื่องพิธีแต่งชุดไทยใส่บาตรทุกอังคารนี้ด้วยว่า สมควรที่จะดำเนินการทำต่อไปหรือว่าจะยกเลิกพิธีนี้

 

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

ติดต่อโฆษณา สุรเดช เหลาคำ โทร093-3427988

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม