คุณยายวัย 89 ผู้ยากไร้ยกมือท่วมหัวขอบคุณผู้เมตตาสร้างห้องนำ้ให้

คุณยายวัย 89 ผู้ยากไร้ยกมือท่วมหัวขอบคุณผู้เมตตาสร้างห้องนำ้ให้

สังขะรวมใจ ปันสุข สร้างห้องน้ำให้คุณยายวัย 89 ผู้ยากไร้ อาศัยอยู่เพียงลำพัง บูรณาการร่วมคณะสงฆ์ช่วยเหลือโยม

 

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 11.30 น. ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสุรินทร์รายงานว่า นายสันติ โอฆะพนม นายอำเภอสังขะ นางสงกรานต์ โอฆะพนม ประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอสังขะ นายชนะชล มูลจันทร์ ประธานฯ กต.ตร.สภ.บัวเชด ผู้ใหญ่บ้าน อบต. อสม. และผู้นำชุมชนบ้านตะกอยอด ร่วมกับ พระปลัดศรี โชติปัญโญ เจ้าอาวาสวัดหนองคูพัฒนา พร้อมด้วยชาวบ้านหนองคูพัฒนา กว่า 20 คน ได้ร่วมกันให้การช่วยเหลือคุณยายกุม ทายา อายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 77 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ คุณยายกุม อาศัยอยู่ในบ้านไม้เก่าๆเพียงลำพัง อยู่กินด้วยความยากลำบาก มีเพื่อนบ้านคอยให้การช่วยเหลือ ห้องสุขาเป็นสังกะสีเก่าๆ ทางเดินเข้าห้องสุขาเป็นดิน ทำให้คุณยายกุมเดินลื่นล้มหลายครั้ง ทำให้บาดเจ็บและปวดหลังอยู่เป็นประจำ โชดดีที่มีเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ตะกอยอด และ อสม.แวะมาเยี่ยมและดูอาการเป็นประจำ

นายสันติ โอฆะพนม นายอำเภอสังขะ กล่าวว่า ตามโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข และโครงการพระไม่ทิ้งโยม โดยอำเภอสังขะร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอสังขะ ได้บูรณาการร่วมกันเพื่อให้การช่วยเหลือคุณยายกุม ทายา ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ วันนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสังขะ และคณะพระสงฆ์ ได้ร่วมกับจัดซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อก่อสร้างห้องสุขาหลังใหม่ พร้อมทั้งเทพื้นกันลื่น ร่วมทั้งปรับปรุงบ้านไม้ที่ชำรุด ร่วมทั้งการเปลี่ยนโถส้วมตามโครงการ นั่งสุข ลุกสบาย ทั้งนี้ทางอำเภอสังขะจะจัดมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อให้การช่วยเหลือคุณยายกุม ตามระเบียบราชการต่อไป

พระปลัดศรี โชติปัญโญ เจ้าอาวาสวัดหนองคูพัฒนา กล่าวว่า คณะสงฆ์อำเภอสังขะ ได้ร่วมกับญาติโยมผู้ใจบุญร่วมกันบริจาคปัจจัยเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อมาสร้างห้องสุขาหลังใหม่ รวมทั้งมอบข้าวสารอาหาร อาหารแห้ง และปัจจัยเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น คณะสงฆ์อำเภอสังขะ ได้สนองตามดำริของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ที่ได้โปรดเมตตามอบแนวทางการดำเนินงานสาธารณสงเคราะห์ไว้ 4 ประการ ประกอบด้วย ประการที่ 1. สงเคราะห์ หมายถึง การให้การสงเคราะห์สาธารณชน

เพื่อบรรเทาทุกข์เบื้องต้น โดยเข้าไปช่วยเหลือวัดและประชาชนผู้ประสบภัยต่างๆ ประการที่ 2. เกื้อกูล หมายถึง การที่คณะสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่ ให้มีทรัพยากรเพียงพอกับการอยู่อาศัยและดำเนินชีวิตของคนและชุมชน ประการที่ 3. พัฒนา หมายถึง คณะสงฆ์เป็นผู้นำในการพัฒนาพื้นที่โดยใช้หลักธรรมมาประยุกต์ต่อการพัฒนาสังคม และประการที่ 4. บูรณาการ หมายถึง คณะสงฆ์ส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่ายให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการร่วมกันพัฒนา แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ผสานพลังผ่านภาคีเครือข่าย ซึ่งคณะสงฆ์อำเภอสังขะจะได้ขับเคลื่อนดำเนินงานเพื่อการสาธารณสงเคราะห์ เพื่อสังคม และประชาชนที่ยั่งยืนสืบไป.

ภาพ/ข่าว : พูนสิน ยั่งยืน – ชนะชล มูลจันทร์

ติดต่อลงโฆษณา สุรเดช เหลาคำ โทร.0933427988

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม