อส.อ.กระนวน ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. ตรวจควบคุมพื้นที่มั่วสุมยาเสพติด

อส.อ.กระนวน ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. ตรวจควบคุมพื้นที่มั่วสุมยาเสพติด

นายอำเภอากระนวน นำกำลัง อส. ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. ตรวจควบคุมพื้นที่มั่วสุมยาเสพติด ป้องปรามอาชญากรรม

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลาประมาณ 20.00 น. นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน นาบธปลัดอำเภอวัชชัย ทวีผล ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง เดินทางเข้าร่วมปฏิบัติการลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อยร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลดูนสาด และ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อป้องปรามการเคลื่อนย้ายลำเลียงยาเสพติด ป้องกันเหตุอาชญากรรม และ การกระทำความผิดทางกฎหมายในพื้นที่

สำหรับการปฏิบัติการคืนนี้ นายอำเภอกระนวน ได้รับข่าวสารด้านความมั่นคงจากผู้นำชุมชน โดยสนับสนุนชุดเคลื่อนที่เร็ว เพื่อร่วมปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจ และ ลาดตระเวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องปราม ปราบปรามกลุ่มค้ายาเสพติด โดยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย พร้อมเข้าควบคุมระงับเหตุ และ จัดการสถานการณ์บุคคลที่พยายามก่อเหตุรุนแรง รวมทั้ง การควบคุมตัวผู้ก่อเหตุดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งให้กับผู้นำชุมชนให้สามารถดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มกำลัง

ทีมข่าว/จังหวัดขอนแก่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม