ชาวบ้านฝันเห็นพระพุทธรูปเก่าแก่ใต้อุโบสถ

ชาวบ้านฝันเห็นพระพุทธรูปเก่าแก่ใต้อุโบสถ

ชาวบ้านฝันเห็นพระพุทธรูปเก่าแก่ใต้อุโบสถ วัดจังกระดาน ตำบลไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 10 กรฏาคม 2567 วัดจังกระดาน ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ดร.วิลดา อินฉัตร ส.ส.ศรีสะเกษ เขต7 เป็นประธานนำวิศวกรเทศบาลตำบลไพรบึง นายช่างและประชาชนชาวอำเภอไพร ร่วมบูรณะอุโบสถวัดจังกระดาน ตำบลไพรบึง และได้รับเมตตาจากพระครูวาปีบุญญารักษ์ เจ้าอาวาสวัดจังกระดาน รองเจ้าคณะอำเภอไพรบึง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์


พระครูวาปีบุญญารักษ์ เจ้าอาวาสวัดจังกระดาน รองเจ้าคณะอำเภอไพรบึง กล่าวว่า วัดจังกระดาน เป็นวัดที่อยู่ในเขตอำเภอไพรบึง เป็นวัดที่เก่าแก่ พุทธศาสนิกชนในอำเภอไพรบึง จะมาทำกิจกรรมและศาสนพิธีอยู่เป็นประจำ อุโบสถหลังนี้จึงเป็นศูนย์รวมในการทำกิจกรรมต่างๆเช่นอุปสมบท เวียนเทียน ปฏิบัติธรรม แต่ในช่วงฤดูฝนก็จะเจออุปสรรค ในการปฏิบัติศาสนพิธีและกิจกรรมต่างๆเพราะน้ำจะท่วมตัวอุโบสถทำให้ไม่ สามารถที่จะทำกิจกรรมต่างๆได้ ทางวัดจึงจำเป็นจะต้องบูรณะอุโบสถใหม่โดยการยกฐานขึ้น ให้สูงและซ่อมแซมทำนุบำรุงเพื่อให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทำกิจกรรมได้สะดวกยิ่งขึ้นต่อไป
พระครูวาปีบุญญารักษ์ ได้เล่าต่อไปว่า ก่อนที่จะยกฐานอุโบสถขึ้นมีชาวบ้านฝันเห็นว่าในอุโบสถมีพระพุทธรูปฝันเห็นเกือบทุกวัน

และมีความกระวนกระวายอึดอัดใจ เหมือนมีสิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์บางอย่างที่อยู่ในอุโบสถมาสื่อและดลใจเป็นนิมิตกับชาวบ้าน คนนั้นจนทำให้เขาอยู่ไม่ได้ อาตมาจึงให้โยมคนนั้นเข้ามาปฏิบัติธรรม แต่ใจก็ยังว้าวุ่นอยู่ จนถึงวันที่ยกฐานอุโบสถขึ้นแล้ว อาตมาจึงมาเห็นว่ามีพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานที่เก่าแก่อยู่ใต้ฐานพระพุทธรูปใหม่ อาตมาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีพระพุทธรูปเก่าแก่อยู่ใต้ฐานพระพุทธรูปใหม่ ทำให้รู้สึกถึงความเชื่อที่ชาวบ้านฝัน หลังจากที่ยกอุโบสถเสร็จแล้วอาตมาจะให้ช่างเคลื่อนฐานพระพุทธรูปใหม่ออก ถึงจะได้ยกพระพุทธรูปเก่าที่อยู่ใต้ฐานขึ้นมา แต่อาตมายังขาดปัจจัยในการ ยกฐานพร้อมกับบูรณะอุโบสถพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระประธานที่เก่าแก่ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธามาร่วมบริจาคทำบุญตามกำลังศรัทธา เพื่อบูรณะอุโบสถในครั้งนี้ โดยบริจาคได้ที่ธนาคาร ธ.ก.ส ชื่อบัญชีวัดจังกระดาน เลขที่บัญชี 020-20156-9017

ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม