กาญจนบุรี ข่าวต่อความคืบหน้ากรณีขบวนการขนสินค้าเถื่อนชายแดนสังขละบุรี หน่วยงานเกี่ยวข้องมีการแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวแล้ว

กาญจนบุรี ข่าวต่อความคืบหน้ากรณีขบวนการขนสินค้าเถื่อนชายแดนสังขละบุรี หน่วยงานเกี่ยวข้องมีการแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวแล้ว

กาญจนบุรี ข่าวต่อความคืบหน้ากรณีขบวนการขนสินค้าเถื่อนชายแดนสังขละบุรี หน่วยงานเกี่ยวข้องมีการแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวแล้ว โดยได้ทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง โดยไม่มีเหตุอันสมควรจะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

วันนี้ 29 ธ.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก สภ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ได้นำภาพกลุ่มขบวนการลักลอบนำเข้าหอมแดงจากประเทศเพื่อนบ้านจำนวนมาก มาโพสต์ลงในเพจเฟซบุ๊ก พร้อมกับ ระบุข้อมูลรายละเอียดแห่งคดีเอาไว้ว่า สภ.สังขละบุรี ทหาร ฉก.ลาดหญ้า ฝ่ายปกครอง ตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 134 ศุกลกากร และตำรวจตรวจคนเข้าเมือง กล่าวหา นายสมบูรณ์ สังขพิริยะ อายุ 53 ปี ความผิดฐาน“ลักลอบนำเข้าสินค้าที่ไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักร โดยผิดกฎหมาย และฝ่าฝืนคำสั่งคณกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องระงับการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอำเภอสังขละบุรี ได้จัดประชุมร่วมกัน เรื่องการนำสินค้าจากประเทศเมียนมาเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยมีข้อตกลงร่วมกัน การนำสินค้าเคลื่อนย้ายภายในประเทศ ได้มีการสอบถามในที่ประชุมเรื่องการเคลื่อนย้ายหอมแดง ของบริษัทสมบูรณ์รุ่งโรจน์ แจ้งว่ามีสินค้าหอมแดงซึ่งนำเข้ามา จำนวน 50,000 กิโลกรัม ต่อมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง เข้าตรวจสอบที่โกดัง แจ้งว่ามีสินค้าหอมแดงอยู่ในโกดัง 70,000 กิโลกรัม เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอนุโลม ให้เคลื่อนย้ายออกจากกังให้เสร็จสิ้นภายใน 3 วัน

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 บริษัทสมบูรณ์ฯได้ขนย้ายสินค้าหอมแดงผ่านจุดตรวจบ้านน้ำเกิ๊ก 22,000 กิโลกรัม เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 อีกจำนวน 33,000 กิโลกรัม เจ้าหน้าที่ได้สืบทราบว่า บริษัทสมบูรณ์ฯ มีการลักลอบนำสินค้าหอมแดงที่ไม่ผ่านพิธีการศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักรเก็บซุกซ่อนอำพรางในโกดังจึงวางกำลังดักซุ่มดู

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2563 เวลาประมาณ 05.55 น ได้พบเห็น รถยนต์กระบะ จำนวน 2 คัน ติดแผ่นป้ายทะเบียนประเทศเมียนมา บรรทุกสิ่งของขับมาจากประเทศเมียนมาเข้าไปในโกดังของบริษัทสมบูรณ์ฯจึงประสานงานเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าไปตรวจสอบพบรถยนต์กระบะ จำนวน 2 คัน อยู่ภายในโกดัง ตรวจสอบภายโกดังพบหอมแดงจำนวนมากกองอยู่

นาย สมบูรณ์ฯและน.ส.กิตติมาฯ ยืนยันว่าหอมแดงดังกล่าวได้เสียภาษีผ่านทางศุลกากรถูกต้องเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงส่วนใหญ่จึงได้เดินทางมาตรวจสอบเอกสารที่จุดตรวจบ้านน้ำเกิ๊ก หมู่ 8 ต.หนองลู เป็นเหตุให้นายสมบูรณ์ฯ และ น.ส.กิตติมาฯ ให้เจ้าหน้าที่ทหารออกจากโกดัง รถยนต์กระบะที่บรรทุกสิ่งของก็ขับออกจากโกดังไปไม่ทราบทิศทาง และนายสมบูรณ์ฯ ได้ขับรถยนต์กระบะ (ของกลางรายการที่ 4)นำมาให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่จุดตรวจบ้านน้ำเกิ๊ก จำนวน 1 คัน คณะเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายความมั่นคง พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าหอมแดงที่อยู่ในรถของกลางมีที่มาไม่ถูกต้อง

เนื่องจากได้มีการเคลื่อนขนย้ายหอมแดงออกไปจาก โกดังบริษัทสมบูรณ์ฯ แล้ว ประมาณ 66,000 กิโลกรัม แล้วยังเหลืออยู่ที่รถยนต์ของกลางจำนวน 3 คัน น้ำหนักประมาณ 9,000 กิโลกรัม และหอมแดงยังเก็บกองอยู่ภายในโกดังอีกประมาณ 20,000 กิโลกรัม จึงใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกตรวจยึดไว้นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.สังขละบุรี เพื่อทำการสอบสวนต่อไป”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และเชื้อได้แพร่กระจายไปในหลายจังหวัดอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่โดยรอบของจังหวัดกาญจนบุรี เช่น จ.นครปฐม ราชบุรี และสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการป้องการแพร่ระบาดเข้ามาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี/ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 9309/2563 เรื่องระงับการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี และจุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวด้านการท่องเที่ยว) ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิ์โต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรค 2(1)แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

ทั้งนี้ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ โดยไม่มีเหตุอันสมควรจะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับประกาศคำสั่งดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค.63 ไปจนถึงวันที่ 4 ม.ค.64 สำหรับการตรวจยึดหอมหัวแดงที่ลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านตามข้อมูลข้างต้น ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 9309/2563 อย่างชัดเจน./
//////////////////////////////////////////////////////
ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

ร้องทุกข์ ร้องเรียน